top of page
ESLC स्वयंसेवक अभिमुखीकरण र प्रशिक्षण
ESLC स्वयंसेवक अभिमुखीकरण र प्रशिक्षण

मे ०४, बुध

|

ESLC कार्यालय

ESLC स्वयंसेवक अभिमुखीकरण र प्रशिक्षण

ESLC सँग स्वयम्सेवा गर्न उत्सुक हुनुहुन्छ? हाम्रो स्वयंसेवक अभिमुखीकरणमा सामेल हुनुहोस्

Registration is Closed
See other events

Time & Location

२०२२ मे ०४, १०:०० – ११:३० GMT-६

ESLC कार्यालय, 650 E 4500 S, Murray, UT 84107, USA

About the event

यो अभिमुखीकरण समुदायका सदस्यहरूका लागि खुला छ जो अंग्रेजी भाषा स्वयंसेवक शिक्षक र प्रशिक्षक बन्न इच्छुक छन्!

Share this event

bottom of page