top of page
मंगलबार दिँदै
मंगलबार दिँदै

डिसेम्बर ०१, मङ्गल

|

अनलाइन

मंगलबार दिँदै

ESLC मा सामेल हुनुहोस् हाम्रो वर्षको अन्त्य कोष हो, फिर्ता दिने, धन्यवाद दिँदै!

Time & Location

२०२० डिसेम्बर ०१, ००:०० – २३:४५

अनलाइन

About the event

नोभेम्बर र डिसेम्बर महिना भर ESLC मा सामेल हुनुहोस्फेसबुकइन्स्टाग्रामहामीले हाम्रो वर्षको अन्त्यको कोष सङ्कलन अभियानमा फिर्ता दिने, धन्यवाद दिँदै मनाउँदै! सिकाइ वर्षमा ३६५ दिन लाग्छ,हामीलाई हाम्रो लक्ष्य पूरा गर्न मद्दत गर्नुहोस्हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई वर्षभरि सिक्न राख्न 365 मासिक दाताहरूको!

Share this event

bottom of page